Aktualności

  • 05-05-2016

Dotacja na promocję poprzez sport

W poniedziałek, 2 maja br. zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych odbywających się w kraju i za granicą. Do podziału jest 200 tys. zł.
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa – działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 
 
Źródło: www.lubuskie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją