Aktualności

  • 28-09-2018

Spotkanie i konsultacje

W  środę, 27 września br., w szprotawskim ratuszu odbyło się coroczne, otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z terenu gminy Szprotawa. W ślad za nim ruszają konsultacje projektów dwóch uchwał gminnych, dotyczących działalności organizacji pozarządowych w naszej gminie.
Burmistrz Szprotawy ogłosił adresowane do trzeciego sektora konsultacje przepisów prawa miejscowego, które potrwają od 29 września do 5 października 2018 r.
Przedmiotem konsultacji są projekty dwóch uchwał gminnych, w sprawie:
Konsultacje polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot pisemnej opinii o projekcie konsultowanego aktu prawa miejscowego, wyrażonej na druku formularza konsultacji.
Więcej szczegółów w ogłoszeniu.
Obydwa projekty zostały już wstępnie skonsultowane z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, która zaopiniowała je bez uwag.
Podczas wczorajszego spotkania, obecni na nim przedstawiciele organizacji zgłosili swoje propozycje do projektu Programu współpracy na 2019 rok. Uwagi te muszą jednak zostać formalnie zgłoszone w wyznaczonym czasie i w formie. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją