Aktualności

  • 10-05-2016

Gminne Obchody Dnia Strażaka

W piątek, 6 maja br., świętowaliśmy Gminne Obchody Dnia Strażaka w Borowinie. Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. św. Bartłomieja w Borowinie, gdzie ks. Kapelan Strażacki Przemysław Kaminiarz odprawił mszę w intencji wszystkich strażaków. Następnie z akompaniamentem Szprotawskiej Orkiestry Dętej odbył się przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych, władz samorządowych,
powiatowych i wszystkich gości zaproszonych na główne uroczystości, które odbyły się na placu przed remizą w Borowinie.
 
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha przywitał zaproszonych gości. Po czym Dowódca uroczystości druh Jan Marszałek złożył meldunek do druha Prezesa Jana Chmielewskiego o gotowości do rozpoczęcia uroczystości zbiórki z okazji "Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”. Burmistrz podziękował strażakom za ich trud i zaangażowanie w niesienie pomocy innym oraz życzył, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji  i społecznego uznania.
 
Z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka zostały wręczone medale i odznaki, które otrzymali:
Złotym medal za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony:
druh Ryszard Drewniak
Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni
druh Józef Rubacha
druh Paweł Chylak
druh Jacek Stępień
druhna Marta Wojtkowiak
Odznaką Strażak Wzorowy zostali wyróżnienieni:
druh Stanisław Grędadruh Sławomir Gręda
Srebną odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali wyróżnieni:
druh Dominik Augustyniak
druh Piotr Dubiel
druh Eryk Habowski
druh Szymon Sobolewski
Brązową  odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali wyróżnieni:
druhna Patrycja Biernacka
druhna Zuzanna Knap
druhna Maja Firuta
druhna Hanna Załęska
 
W trakcie uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego marki Peugeot Boxer IUVO CARS wraz ze sprzętem pożarniczym. Kluczyki na ręce Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Browinie Pana Damiana Becli wręczył burmistrz Józef Rubacha oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Chmielewski.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Peugeot Boxer IUVO CARS dla OSP Borowina został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego, dotacji Samorządu Gminnego, darowizny Kółka Rolniczego w Borowinie oraz wkładu własnego OSP na wartość 162 324 zł.
 
Na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem Pana Lucjana Cybulskiego został przekazany zestaw ratownictwa medycznego PSP – R1, który ufundował i wręczył Dyrektor Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze Krzysztof Pawlak.
 
Podczas uroczystości ślubowanie wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli uczniowie klasy technikum mechanicznego z innowacją pożarniczą przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Wręczenia Aktów Ślubowania dokonał Prezes oddziału Zarządu Powiatowego dh Jan Chmielewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Pan Andrzej Skawiński. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją