Aktualności

  • 11-05-2016

Ogłoszenie o złożonej ofercie

Dnia 10 maja 2016 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej złożyło ofertę realizacji zadania publicznego: pt. „Warsztaty profilaktyczno - twórcze”, z terminem realizacji zadania w okresie 24.05 – 24.07.2016 r.
Oferta została złożona w trybie art. 19a pkt.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 18 maja br. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Szprotawa, pod adresem: 67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45 lub pocztą elektroniczną: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją