Aktualności

  • 24-05-2016

Uwaga przedsiębiorcy

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2016 r. (wtorek) upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2016 roku.
Wpłaty należnej opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub przelewem na konto bankowe                                       
nr 80 10205402 0000 0502 0267 2277 (liczy się data stempla).
 
Jednocześnie przypominamy, że dnia 27 maja (piątek) Urząd Miejski w Szprotawie będzie nieczynny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją