Aktualności

  • 13-09-2019

Blisko 3 km dróg z nową nawierzchnią asfaltową

Poprawa infrastruktury drogowej, dogodny dojazd do domów i pól to korzyści, jakie osiągną mieszkańcy Borowiny, Witkowa i Dzikowic w wyniku modernizacji dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotowanych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego.
W bieżącym tygodniu dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadań polegających na przebudowie (modernizacji) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Borowina-Witków oraz Dzikowice.
W ramach pierwszego zadania na odcinku drogi relacji Borowina-Witków wykonano 1,9 km nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość tych prac wyniosła 431.527,05 zł. W ramach drugiego zadania w obrębie miejscowości Dzikowice wyłożono 0,95 km nawierzchni asfaltem. Całkowity koszt modernizacji drogi wyniósł 236.469,04 zł. W ramach tych dwóch zadań naprawiono również profile poprzeczne oraz wyrównano pobocza.
Wykonawcą zadań było konsorcjum firm Sowa R.J.K Sp. Komandytowa z Nowej Soli oraz Budownictwo Drogowo-Sanitarne Fuchs Sp. z o.o. z Głogowa.
Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z przyjętymi założeniami. Realizacja zadań wpłynęła na poprawę warunków dojazdu do pól i zabudowań, a tym samym polepszyła stan infrastruktury drogowej na obszarze wiejskim.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją