Aktualności

  • 13-09-2019

Deszcz pieniędzy na szprotawskie drogi!

Blisko 20 milionów złotych otrzymała Szprotawa na modernizację głównych szlaków komunikacyjnych. Za tą kwotą kryją się kilometry bezpiecznych i komfortowych dróg oraz ścieżek rowerowych. Pozyskanie tak ogromnych środków możliwe było dzięki przemyślanej koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
- Mam zaszczyt poinformować mieszkańców Szprotawy, że z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy aż 19,4 milionów złotych na modernizację gminnej infrastruktury drogowej – nie kryje radości burmistrz Mirosław Gąsik. - Dziękuję całemu zespołowi pracowników, zaangażowanych w projekt, za wykonanie tytanicznej pracy. Dzięki tym środkom Szprotawa staje przed ogromną szansą realnego rozwoju oraz podniesienia swojej atrakcyjności inwestycyjnej, funkcjonalnej i wizerunkowej. Pamiętajcie drodzy Państwo, że stan dróg jest decydującym czynnikiem aktywności gospodarczej inwestorów. To dzięki sieci dobrze rozbudowanych dróg stajemy się konkurencyjni w regionie. Nowe nawierzchnie dróg to również wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców. Konsekwentnie, krok po kroku, realizuję obietnicę budowy przyjaznej gminy. Dzięki mądrze prowadzonej polityce finansowej możemy pozwolić sobie na systematyczne nadrabianie dotychczasowych opóźnień i zaniechań. Oczywiście wszystkie działania realizowane są przy systematyczniej spłacie poprzednich zobowiązań, braku deficytu i nowego zadłużania się – podsumowuje burmistrz Mirosław Gąsik.
 
W ramach kilkuletniego projektu rozbudowane i zmodernizowane zostaną w Szprotawie ulice: Żagańska, Sobieskiego, Niepodległości, Mickiewicza, Basztowa, Bronka Kozaka, Głogowska, Plac Komuny Paryskiej i Kościuszki,  a także ulice Akacjowa, Brzozowa i Klonowa w Wiechlicach. Przy większości tych dróg powstaną ścieżki rowerowe. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Deszcz pieniędzy na szprotawskie drogi!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją