Aktualności

  • 19-09-2019

Kolejne inwestycje dzięki wsparciu mieszkańców

Dzięki aktywności i otwartości mieszkańców Gmina Szprotawa może pochwalić się kolejnymi inwestycjami oddanymi do wspólnego użytku. Odnowiona świetlica w Lesznie Dolnym oraz utwardzony plac przy świetlicy w Bobrowicach to zadania sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
W ramach zadania realizowanego na placu przy świetlicy w Bobrowicach jego nawierzchnia została utwardzona tłuczniem i wyłożona kostką betonową na powierzchni ok. 100 m2. Z kolei w sali świetlicy w Lesznie Dolnym wycyklinowano i polakierowano podłogę oraz pomalowano ściany.
 
- Dziękuję mieszkańcom Bobrowic i Leszna Dolnego za przekazanie części środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. Wierzę, że dyskusje, prace, a czasem nawet spory, które towarzyszą planowaniu i realizacji kolejnych zadań wzmacniają poczucie przynależności do społeczności jaką jesteśmy my – mieszkańcy Gminy Szprotawa. Dziękuję wszystkim sołectwom za zrozumienie i współpracę. Dzięki takiej Państwa postawie krok po kroku przybliżamy się do zbudowania silnej i przyjaznej gminy. Ze swojej strony deklaruję, że inwestycje na rzecz naszej lokalnej społeczności zawsze będę aktywnie wspierał.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kolejne inwestycje dzięki wsparciu mieszkańców

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją