Aktualności

  • 19-09-2019

Nie zwalniamy z inwestycjami

Wiele jest jeszcze miejsc w Szprotawie, które wymagają pilnego dofinansowania. Od początku kadencji burmistrz Mirosław Gąsik systematycznie realizuje kolejne zadania, inwestując w rozwój infrastruktury szprotawskiej.
We wtorek, 17 września rozpoczął się II etap inwestycji, polegający na zmodernizowaniu drogi relacji Henryków-Wiechlice. Dotychczasowa nawierzchnia zostanie zerwana, wylany zostanie nowy asfalt oraz utwardzone zostaną pobocza wzdłuż drogi.
 
- Wsłuchuję się uważnie w głosy mieszkańców i chciałbym móc zrealizować jak najwięcej ich potrzeb, związanych z poprawą infrastruktury w gminie – powiedział burmistrz, wizytując inwestycję. Wierzę, że wspólnie uda nam się bardzo wiele. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo dziękuję Wicemarszałkowi Panu Stanisławowi Tomczyszynowi za przychylność i wsparcie, na jakie może liczyć Szprotawa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją