Aktualności

  • 20-09-2019

Szkoły z dofinansowaniem na pomoce dydaktyczne

235 tysięcy złotych trafi do gminnych szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych. Budowa przyjaznego, skutecznego i  nowoczesnego systemu oświaty to jedno z priorytetowych zadań obecnej kadencji.
Materiały edukacyjne za kwotę aż 155 tysięcy złotych trafią wkrótce do gminnych szkół podstawowych. Będą to podręczniki oraz materiały edukacyjne, których zakup finansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.  
Kolejne 75 tysięcy złotych, które gmina pozyskała w ramach rządowego programu wyposażania pracowni przyrodniczych, trafi do Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach. Środki te przeznaczone zostaną na pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z biologii, geografii, chemii i fizyki. Wsparcie z programu wyposażania pracowni przyrodniczych przyznawane jest w danym roku jednej placówce z terenu gminy. W ubiegłym roku z pieniędzy tych skorzystała szkoła w Długiem, natomiast w przyszłym roku wniosek złożony zostanie na doposażenie szkoły w Lesznie Górnym.
Ta ostatnia placówka, jeszcze w tym roku otrzyma dodatkowe pieniądze. Kwota 5 tysięcy złotych, pozyskana z oszczędności poprzetargowych, przeznaczona zostanie na zakup brakującego wyposażenia.
- Cieszę się, że szkoły na terenach wiejskich rozwijają się – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. Wbrew wcześniejszym obawom mieszkańców, placówki te z powodzeniem funkcjonują w dotychczasowej sieci szkół, bez jakichkolwiek zakłóceń. Moją ambicją jest zapewnienie w tych szkołach edukacji na najwyższym poziomie, w niczym nie ustępującej ośrodkom miejskim. Będę wykorzystywał każdą szansę stałego rozwoju zarówno kompetencji nauczycieli, jak również zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oświatowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją