Aktualności

  • 25-09-2019

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik zaprasza na otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami trzeciego sektora, które odbędzie się odbędzie się 02.10.2019 r., o godz. 14.00, w Sali Posiedzeń UM w Szprotawie (II piętro).
Podczas spotkania omówione zostaną projekty dwóch uchwał gminnych:
- Program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.
 
Zachęcam do aktywnego udziału w spotkaniu – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. Każdy pomysł lokalnych organizacji przyczynia się do jeszcze efektywniejszej realizacji zadań publicznych.
 
Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Referatu Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki (pokój nr 8, I piętro, tel. 68 376 07 72).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją