Aktualności

  • 26-09-2019

Głośna próba syren alarmowych

Burmistrz Szprotawy informuje, że zgodnie z kalendarzowym planem działania w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na 2019 r., 26 września br., w godzinach od 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowych.
W tym czasie będą  nadawane sygnały:
  • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syren, trwający 3 min.,
  • odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syren, trwający 3 min.
Nadawanie sygnałów alarmowych ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemu do działania, weryfikację i doskonalenie procedur, a także kształcenie nawyków mieszkańców gminy w zakresie utrwalania rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych.

 
Powyższe sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją