Aktualności

  • 03-10-2019

Uchwały dla trzeciego sektora – skonsultuj!

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowane do organizacji pozarządowych konsultacje przepisów prawa miejscowego, które potrwają od 4 do 11 października 2019 r.
Przedmiotem konsultacji są projekty dwóch uchwał gminnych:
- Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku (pobierz projekt) oraz
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2020 rok (pobierz projekt) .
 
Konsultacje polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projekcie konsultowanego aktu prawa miejscowego, wyrażonej na druku formularza konsultacji. Więcej szczegółów w ogłoszeniu Burmistrza Szprotawy i BIP Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Po zakończeniu konsultacji oba projekty zostaną zaopiniowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i przekazane pod obrady Rady Miejskiej w Szprotawie.
 
2 października br., w szprotawskim ratuszu odbyło się otwarte spotkanie, podczas którego organizacje pozarządowe i osoby zainteresowane mogły zapoznać się z projektami uchwał oraz porozmawiać o sprawach bieżących.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Uchwały dla trzeciego sektora-skonsultuj

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją