Aktualności

  • 09-12-2019

Działania na rzecz rozwoju gminnej sieci rowerowej

W następstwie opracowania koncepcji rozwoju sieci ścieżek i tras rowerowych Urząd Miejski w Szprotawie przystąpił do realizacji zadań rekomendowanych przez zespół i mieszkańców - informuje Maciej Boryna, naczelnik Wydziału Gospodarki i Rozwoju.
W 2019 r. powołany przez Burmistrza Szprotawy społeczny Zespół ds. Rozplanowania Ścieżek Rowerowych Gminy Szprotawa w drodze konsultacji społecznych opracował dokument pt. „Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa. Analiza stanu, potrzeb i możliwości”, który jest dostępny na stronie internetowej - bip.wrota.lubuskie.pl
 
Zatwierdzony dokument m.in. proponuje podjęcie kilkunastu działań priorytetowych. Niektóre z nich nie wiążą gminy finansowo. Pierwszym zadaniem będzie opracowanie przy współpracy z Nadleśnictwem Szprotawa kompleksowej mapy uwzględniającej wszystkie istniejące ścieżki rowerowe oraz trasy alternatywne. Okazuje się bowiem, jak wskazuje wspomniany dokument, że na terenie gminy funkcjonuje dość bogata sieć różnych tras, jednakże brak ich wskazania na mapach oraz brak stosownego oznakowania są powodami niewiedzy o możliwościach bezpiecznego dotarcia rowerem do różnych miejscowości i interesujących miejsc.
 
Kolejnym rozpoczętym już działaniem jest nawiązanie współpracy z ościennymi samorządami w celu zawarcia porozumienia na rzecz wspólnych starań o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi DK-12, która połączyłaby Szprotawę z Żaganiem. Wymaga to zaproszenia do współpracy oprócz gminy Szprotawy także gminę Małomice, gminę wiejską Żagań, gminę miejską Żagań oraz władze powiatowe. Taka ścieżka nie tylko w znaczący sposób poprawiłaby bezpieczeństwo poruszających się tą drogą, ale też ułatwiłaby życie wielu mieszkańcom.
 
Gmina będzie nadal interweniować w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi nr 297 oraz w Starostwie Powiatowym o przedłużenie chodnika w Puszczykowie do zjazdu na Pętlę Bobrowicką. Bardzo atrakcyjna jest idea budowy ścieżki śladem dawnej kolejki zielonogórskiej, wiodącej m.in. przez Kartowice, Witków i Siecieborzyce, z przyłączem do już wybudowanego traktu nowosolskiego. Biuro Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych poszuka możliwości zewnętrznego sfinansowania potrzebnego oznakowania.
 
Należy dodać, że budowa ścieżek rowerowych to ponadto jedno z działań gospodarki niskoemisyjnej, wzmacniania współpracy terytorialnej, podnoszenia atrakcyjności turystycznej i forma zwiększania aktywności fizycznej. Wkrótce wraz z zakończeniem prac przy budowie obwodnicy Szprotawki przejedziemy nowiutką drogą rowerową.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją