Aktualności

  • 24-06-2016

Wizyta Wojewody Lubuskiego w Szprotawie

23 czerwca 2016 r., w naszej gminie odbyła się wizyta Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Była to pierwsza wizyta obecnie urzędującego wojewody w naszej gminie.
Jednym z punktów wizyty było spotkanie wojewody z przedstawicielami Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa. Wojewoda poznał priorytety i kierunki działania rad, która została powołana na początku tego roku. Rada reprezentuje interesy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, każdy z nich bez względu na wielkość prowadzonej działalności, może zgłosić swój problem, pomysł bądź uwagi, które będą analizowane i rozpatrywane przez radę na następnym posiedzeniu. 
Wojewoda Lubuski uświetnił swoją obecnością uroczystość przyjęcia przedszkolaków w poczet społeczności samorządowej Szprotawy oraz odwiedził Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Niepodległości. ZAZ będzie zajmował się przede wszystkim świadczeniem usług gastronomicznych, a także usług w zakresie pralni i magla.W zakładzie pracę znajdzie 21 osób niepełnosprawnych, jako pracownicy produkcyjni oraz 8 osób personelu.  Podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne pozwoli na ich reintegrację zawodową oraz społeczną. Dodatkowym atutem jest zagospodarowanie gminnego budynku, który już od kilku lat nie był użytkowany. Szprotawski ZAZ będzie pierwszym takim zakładem w województwie lubuskim.
W kolejnej części wizyty burmistrz Józef Rubacha zaprezentował nasze tereny inwestycyjne oraz odwiedzili Zespół Szkół w Wiechlicach. W szkole wojewoda poznał szczegółowe plany budowy hali sportowej. O potrzebie budowy hali przekonywała dyrektor Zespołu Szkół Cecylia Brodzińska. Na zakończenie spotkania odbyły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją