Aktualności

  • 01-07-2016

Porozmawiajmy o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Szprotawy informuje o rozpoczęciu i zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych występujących w gminie Szprotawa. Zawiera on charakterystykę problemów występujących na przedmiotowych obszarach, analizę potencjałów, cele i kierunki działań oraz wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Konsultacje odbędą się w dniach od 08.07.2016 r. do 08.08.2016 r. w sposób określony w poniższym ogłoszeniu.
Podczas konsultacji będzie można wyrazić swoje uwagi i/lub propozycje do projektu dokumentu.
Przypomnijmy!
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją