Aktualności

  • 06-07-2016

Bądź członkiem Komitetu Rewitalizacji - złóż deklarację!

Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji. Nabór członków będzie trwał od 11 lipca 2016 r. do 28 lipca 2016 r.
Deklarację można dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
  • z datą wpływu przed 11.07. br. oraz po 28.07. br.,
  • niepodpisane,
  • przesłane w innej formie niż deklaracja. 
Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz będzie pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.
Uczestnictwo w Komitecie będzie miało charakter społeczny!
 
Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji oraz wzór deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dostępne na stronie BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją