Aktualności

  • 09-07-2020

Poselska wizyta w szprotawskim ratuszu

Sytuacja finansowa oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych dla organizacji pozarządowych Gminy Szprotawa były głównymi tematami spotkania Pełniącej Funkcję Burmistrza Ewy Gancarz z posłem na Sejm RP, prof. Jackiem Kurzępą.
6 lipca br., gościem Pełniącej Funkcję Burmistrza Ewy Gancarz był poseł na Sejm RP, prof. Jacek Kurzępa. W spotkaniu uczestniczył również Piotr Płaskociński  radny Rady Miejskiej w Szprotawie. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja finansowa gminy, jej zadłużenie oraz planowane inwestycje.
Poseł zadeklarował szeroką pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu środków dla trzeciego sektora, a także przy realizacji działań mających na celu rozwój szprotawskiej gospodarki.  Poniedziałkowe spotkanie było kolejną wizytą posła w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją