Aktualności

 • 11-07-2016

Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 15 lipca 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, tj. 24 czerwca do 14 lipca 2016 r.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
 • emisji obligacji Gminy Szprotawy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 • desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Oświadczenia.
10. Informacje.
11. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją