Aktualności

 • 12-07-2016

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

W piątek, 15 lipca br. od godz. 11.30 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
KOMISJA BUDŻETU– 15 LIPCA 2016 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 11.30
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
  - zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
  - emisji obligacji Gminy Szprotawy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA SPOŁECZNA–15 LIPCA 2016 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 12.15
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA GOSPODARKI –15 LIPCA 2016 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 12.45
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją