Aktualności

  • 12-07-2016

PRACA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na spotkanie w sprawie pracy w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie. Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2016r. o godz. 10.00 przy ul. Krasińskiego  23 (KIS w budynku OPS).
Informacje w tym zakresie można również uzyskać od osoby odpowiedzialnej za uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie: Pani Małgorzaty Szymczak, Urząd Miejski w Szprotawie pok. nr 27 lub pod numerem tel. 68 376 07 67.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją