Aktualności

  • 15-07-2016

Mieszkańcy uczestniczą w konsultacjach społecznych

„Porozmawiajmy o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji”, taki temat był przedmiotem wczorajszych popołudniowych konsultacji Burmistrza Szprotawy z interesariuszami rewitalizacji.
Podczas spotkania, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha omówił po krótce projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, w szczególności jego cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji na przełomie lat 2016-2023.
W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Szprotawy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, Radni Rady Miejskiej w Szprotawie, pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoje uwagi oraz zgłaszać propozycje do projektu dokumentu.
Jednocześnie burmistrz poinformował, że konsultacje będą trwały jeszcze do 08.08. br.  i do tego czasu istnieje możliwość zgłaszania uwag, propozycji do projektu przedmiotowego dokumentu oraz ujęcia w nim kolejnych zadań rewitalizacyjnych.
Nadmienił również, że do 28.07. br., trwa nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, gdzie za pomocą specjalnej pisemnej deklaracji można złożyć swoją kandydaturę.
Wszystkie informacje w sprawie gminnego programu rewitalizacji  i zasad naboru oraz działania członków Komitetu Rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej gminy w zakładce „Odnawiamy Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”.
UWAGA!
25.07.br. – odbędzie się debata publiczna, na którą burmistrz zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką rewitalizacji. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją