Aktualności

  • 20-07-2016

Otwarte konkursy ofert dla NGO

19 lipca 2016 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szprotawa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1.  organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka <do pobrania>
  2.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym <do pobrania>.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją