Aktualności

  • 21-07-2016

Komunikat

Informujemy, iż zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych ogłoszony został pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z wprowadzonym stopniem alarmowym Burmistrz Szprotawy zarządził zmiany dotyczące obsługi klientów urzędu, które będą obowiazywały od 22 lipca do 1 sierpnia 2016 r. włącznie.
Klienci Urzędu Miejskiego w Szprotawie  w miarę możliwości obsługiwani  będą w Biurze Obsługi Klienta. Wejście do ratusza będzie możliwe tylko od tej strony.
 
Dodatkowo informujemy, że w związku z wprowadzonym stopniem alarmowym, w dniach 25 lipca oraz 1 sierpnia br. Burmistrz Szprotawy oraz Z-ca Burmistrza nie będą pełnić dyżuru dla mieszkańców. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z burmistrzem zapraszamy we wtorek, 2 sierpnia br., od godz. 14.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją