Aktualności

  • 23-10-2020

Sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

W czwartek, 29 października 2020 r., o godz. 13.00, w trybie zdalnym odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Szprotawie.
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 
1.   Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj.  od 29 września do 28 października br.
4.   Informacje o:
  • przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa za I półrocze 2020 roku oraz o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury;
  • realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020;
  • analizie oświadczeń majątkowych, złożonych w 2020 r.
5.   Podjęcie uchwał w sprawach:
6.   Apel Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zmian jakie zamierza przeprowadzić partia rządząca poprzez
      przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zwanej jako „Piątka dla 
      wierząt”.
7.   Interpelacje i zapytania radnych.
8.   Wolne wnioski.
9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Oświadczenia.
11. Informacje.
12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją