Aktualności

  • 26-07-2016

Zgłoś swoje zadanie w konkursie powiatowym

Starosta Żagański ogłosił II otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2016 roku.
Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości  40 000 zł, przy czym wysokość dotacji przypadająca na 1 ofertę konkursową nie może przekroczyć 10 000 zł. Poznaj szczegóły.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją