Aktualności

  • 26-07-2016

Mieszkańcy a rewitalizacja

Konsultacje społeczne, które odbyły się 25 lipca br., pokazały, że zainteresowanie mieszkańców tematyką rewitalizacji miasta jest znikome. Na debatę publiczną przybyło tylko kilku interesariuszy gminy.
Debata publiczna była jedną z form konsultacji społecznych poświęconych projektowi Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Podczas debaty, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha skupił swoją uwagę przede wszystkim na przedstawieniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jakie zaplanowane zostały do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Podczas dyskusji uczestnicy mieli możliwość składania swoich uwag i/lub propozycji do GPR-u.
W spotkaniu uczestniczyło tylko sześciu mieszkańców gminy, w tym m.in. Radny Rady Miejskiej Szprotawy i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim uczestnikom przybyłym na debatę.
Przypomnijmy!
Do 08 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne, gdzie za pomocą specjalnych formularzy można zgłosić swoje uwagi i/lub propozycje do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Więcej informacji na stronie www.szprotawa.pl zakładka „Odnawiamy Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka „Konsultacje społeczne”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją