Aktualności

  • 13-11-2020

Witków wkrótce z asfaltowymi drogami

Trwają prace budowlane w miejscowości Witków. Już wkrótce powstaną tam trzy bezpieczne i komfortowe drogi, o które od dawna starali się mieszkańcy wsi.
W ramach prac przebudowane zostaną 3 istniejące drogi gruntowe, o łącznej długości około 312 mb. Ich podbudowa wykonana zostanie z tłucznia kamiennego, a nawierzchnie zostaną pokryte asfaltem. Wcześniej położono tam nowe, energooszczędne oświetlenie.
 
Podczas gospodarskiej wizyty burmistrz Mirosław Gąsik podjął decyzję o budowie dodatkowego odcinka z nawierzchnią asfaltową, łączącego jedną z nowych dróg z odciętymi posesjami, po stronie południowej wsi. W efekcie, niewielkim kosztem, zwiększą się walory użytkowe i estetyczne całej inwestycji, a przede wszystkim poprawią się warunki komunikacyjne dla większej ilości mieszkańców Witkowa.
 
Łączny koszt zadania, oszacowany na kwotę 113 tys. zł, pokryty zostanie z oszczędności poprzetargowych oraz z funduszu sołeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją