Aktualności

  • 18-11-2020

Właściciele obiektów niemieszkalnych sami muszą podpisać umowę na odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy Uchwały Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 2296).
Oznacza to, że wszystkie firmy, zakłady usługowe, sklepy, szkoły, instytucje, ogrody działkowe itp. będą musiały zorganizować wywóz i zagospodarowanie śmieci wytworzonych na swojej nieruchomości na własną rękę, podpisując z wybraną firmą wywozową stosowną umowę.
 
W celu prawidłowej realizacji gospodarki odpadami w gminie, Burmistrz Szprotawy będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek okazać ją na żądanie, podobnie jak dowód zapłaty za wykonaną usługę.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szprotawie, tel. 68 376 07 79.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją