Aktualności

  • 05-08-2016

Międzynarodowe spotkanie

Mieszkańcy sołectwa Henryków, na początku sierpnia br., gościli u siebie pielgrzymów z Portugalii, uczestników tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Opiekunem grupy pielgrzymów był ksiądz Jacek Bagiński – misjonarz od wielu lat mieszkający w Portugalii, który pochodzi z naszej gminy. Były wspólne śpiewy, tańce i zabawy. Gości, zachwyconych Polską i Szprotawą, żegnano ze smutkiem.
Organizatorem pobytu w Henrykowie byli sołtys Monika Kubik i Rada Sołecka wsi Henryków.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją