Aktualności

  • 10-08-2016

Pierwsze posiedzenie Komitetu za nami!

Komitet Rewitalizacji ma już swojego przewodniczącego i zastępcę. To było przedmiotem spotkania, które odbyło się 8 sierpnia br. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Szprotawie, o godz. 15:00.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 rozpoczął z-ca Burmistrza Szprotawy, Pan Paweł Chylak przedstawiając porządek obrad oraz omawiając po krótce rolę Komitetu.
Podczas spotkania Komitet wybrał spośród siebie prezydium. Przewodniczącym został  Pan Maciej Siwicki - przedstawiciel Rady Miejskiej w Szprotawie, zaś jego zastępcą  Pan Paweł Chylak - przedstawiciel Burmistrza Szprotawy.
Każdy z obecnych członków Komitetu otrzymał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, nad którym dyskutować będą już we środę, tj. 10.08.2016 r. o godz. 13:00.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Szprotawy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Szprotawy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją