Aktualności

  • 11-08-2016

Konsultacje społeczne GPR-u zakończone

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Ich efekt przedstawia poniższa informacja podsumowująca.
Konsultacje trwały miesiąc czasu. Prowadzone były w formie spotkania otwartego w dniu 14 lipca br. oraz debaty publicznej, która odbyła się 25 lipca br. Interesariusze mogli składać również swoje uwagi i/lub propozycje za pomocą specjalnych formularzy, które dostępne były na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz w Biurze Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją