Aktualności

  • 09-04-2021

Przedsiębiorco! Chcesz pozyskać unijne wsparcie?

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej perspektywie finansowej oraz zainteresowanych rozwojem branży w której funkcjonują na warsztaty sieciujące w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. 
Spotkania będą doskonałą okazją do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy. Warsztaty odbędą się w formule on-line, w godzinach 9.00 – 12.00, w następujących terminach:
 
  • 15 kwietnia 2021 r. – Zielona gospodarka i inne potencjalne inteligentne specjalizacje;
  • 22 kwietnia 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje;
  • 29 kwietnia 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje.
 
Celem warsztatów jest poinformowanie i przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów, jakie będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027.
Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Rejestracja na warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/iRBRx7raQLPzPsRd8 
 
Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety, która ułatwi zidentyfikowanie barier w prowadzeniu działalności B+R+I oraz zidentyfikuje prowadzone projekty z obszaru B+R+I w województwie lubuskim.
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem: 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją