Aktualności

  • 12-04-2021

Oczyszczalnia ścieków dla świetlicy w Witkowie

Rusza kolejna inwestycja na terenach wiejskich. Oczyszczalnia ścieków dla świetlicy wiejskiej w Witkowie to I etap trzymilionowego przedsięwzięcia budowy wodociągu tranzytowego Siecieborzyce – Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem, na które pozyskano ponad 1,5 mln zł dofinansowania unijnego.
8 kwietnia br. burmistrz Mirosław Gąsik uczestniczył w spotkaniu, podczas którego Prezes spółki SzWiK Jolanta Dobrowolska podpisała umowę z firmą P.W. Hydro-Eco Mariusz Lewkowicz na budowę oczyszczalni w formule zaprojektuj i wybuduj.
 
Nowa instalacja spełniać ma standardy nowoczesnych oczyszczalni, redukujących ilość zanieczyszczeń przedostających się do gleby, tym samym chroniących środowisko naturalne. Charakteryzować się będzie wysokosprawnym układem oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków, co przełoży się na niższe koszty eksploatacji, wysoki komfort użytkowania oraz eliminację przykrych zapachów, które pojawiają się przy obecnym rozwiązaniu technicznym.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik podkreśla, że realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenach wiejskich sprzyja rozwojowi gospodarczemu poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tych obszarów, a tym samym podnosi jakość życia społeczności wiejskiej. Dziękuje również Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi oraz Dyrektorowi Departamentu PROW Arkadiuszowi Dąbrowskiemu za nieustanne wspieranie gminy przy realizacji zadań na terenach wiejskich. Burmistrz podziękowania składa także Sołtysowi Sylwestrowi Michalakowi za pomoc i wsparcie, dzięki czemu inwestycja mogła dojść do skutku.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją