Aktualności

  • 13-04-2021

Ciąg dalszy nieprawidłowości w szprotawskiej oświacie

W analizowanych z polecenia Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych wykryto kolejne nieprawidłowości. Szacowana przez urząd wartość uchybień to dodatkowe co najmniej 81 tys. zł.
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy opinię publiczną o wykrytych, w toku prowadzonej kontroli, nieprawidłowościach w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych za lata 2017 i 2018. Zajęcia w arkuszach wprowadzane były bez podstawy prawnej i w sposób sprzeczny z regulacją rozporządzenia MEN. Ponadto, godziny na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci potrzebujących opieki planowane były bez określenia liczby tych dzieci. Niestety, na tym sprawa nie kończy się.
 
Kontynuowana analiza wykazała uchybienia polegające na zatwierdzeniu przez pracownika, bez uzyskania zgody burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika, zmian w organizacji Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie. W wyniku tego działania obowiązki wicedyrektora oraz zatrudnienie trzech pomocy nauczyciela dokonano bez zgody organu prowadzącego.
 
O stwierdzonych nieprawidłowościach zawiadomione zostały właściwe organy i służby celem ich weryfikacji i oceny.
Jakie jeszcze nieprawidłowości kryją w sobie arkusze organizacyjne i ile są warte? Ciąg dalszy oraz odpowiedzi na te i inne pytania podamy już wkrótce!
 
Przypominamy, że informacje tego typu publikowane są w trosce o finanse gminy oraz transparentność działań ratusza.  Kontrola poprawności realizacji budżetu placówek oświatowych należy do zadań służb odpowiedzialnych za nadzorowanie funkcjonowania gminnej oświaty. Wykryte uchybienia czy nieprawidłowości są weryfikowane przez właściwe organy i podawane do publicznej wiadomości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją