Aktualności

  • 16-04-2021

Ruszyła przebudowa ważnej krzyżówki

Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Krasińskiego, Młynarskiej i Muzealnej rozpoczęły się roboty budowlane prowadzone przez Powiat Żagański. Jedno z bardziej problematycznych skrzyżowań miasta, które nie jest przystosowane do obecnego natężenia ruchu, wkrótce zostanie poszerzone, nawierzchnia naprawiona, zainstalowane zostaną tam również sygnalizatory świetlne.
Zakres prac prowadzonej inwestycji obejmuje poszerzenie promienia skrętu z ulicy Młynarskiej w kierunku ulicy 3-go Maja. Z uwagi na zabytkowy charakter centrum Szprotawy teren, o który zostanie powiększone przecięcie dróg wyłożone zostanie kostką brukową. Istniejący już bruk zostanie przełożony, tak aby wyrównać uszkodzoną i pofałdowaną nawierzchnię skrzyżowania. Oprócz modernizacji skrzyżowania, w ramach zadania wybudowany zostanie nowy chodnik wzdłuż ulicy Młynarskiej. Dodatkowo, wzdłuż całej drogi, między jezdnią a chodnikiem, ustawione zostaną barierki zabezpieczające, uniemożliwiające wpadnięcie do kanału Młynówki.
 
- Dzięki opracowanemu programowi funkcjonalno- użytkowemu możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie wyposażenia krzyżówki w sygnalizację świetlną z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu rozwiązaniu udrożnione zostaną ulice oraz zwiększy się płynność i bezpieczeństwo ruchu. Tymczasem, proszę kierowców o cierpliwość i czujność, ponieważ w najbliższych dniach należy spodziewać się utrudnień, szczególnie podczas przejazdu ulicami podporządkowanymi, tj. Młynarską  i Krasińskiego. Proszę o ograniczenie prędkości jazdy przez teren robót i zwrócenie uwagi na drogowców, którzy w toku prac  mogą znaleźć się bezpośrednio na jezdni.
Za partnerską i zgodną współpracę oraz wszelkie działania podejmowane w trosce o rozwój Szprotawy składam serdeczne podziękowania Staroście Żagańskiemu Henrykowi Janowiczowi, Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu – kończy wypowiedź burmistrz Mirosław Gąsik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją