Aktualności

  • 21-04-2021

Kameralna szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym stawia na nowoczesną ofertę edukacyjną z językiem angielskim w roli głównej. Od 1 września br., jako pierwsza placówka wiejska w gminie, otwiera oddziały dwujęzyczne.
Burmistrz Mirosław Gąsik, Zastępczyni Burmistrza Dorota Grzeszczak, Dyrektor Piotr Sembrat oraz grono pedagogiczne zapraszają uczniów do nauki w szkole, w której podążając za nowoczesnością  zwiększony zostaje wymiar godzin z angielskiego. Dodatkowe lekcje pomogą w opanowaniu języka w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Dzięki temu w klasie siódmej i ósmej zajęcia będą już prowadzone w oddziale dwujęzycznym, a w przyszłości uczniowie będą mogli na przykład zdać maturę międzynarodową i studiować za granicą.
W oddziałach dwujęzycznych dzieci nie tylko pogłębiają zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną z wybranych przedmiotów, ale przede wszystkim przełamują barierę językową i sprawniej komunikują się w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Szkoła zapewnia naukę i zabawę w przyjaznej atmosferze, niewielkie oddziały klasowe, życzliwe i profesjonalne grono pedagogiczne oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 
- Już wkrótce podobne inicjatywy podejmą pozostałe gminne szkoły z terenów wiejskich, bo wymaga tego życie w zglobalizowanej rzeczywistości. Rozwój infrastruktury szkół wiejskich oraz nieustanne wzbogacanie ich oferty edukacyjnej niezaprzeczalnie świadczy o słuszności decyzji dotyczącej przekształcenia sześcioklasowych szkół filialnych w szkoły ośmioklasowe, o co burmistrz Mirosław Gąsik, grono radnych oraz rodzice uczniów walczyli na początku 2018 roku. Batalia o szkoły opłaciła się, tym bardziej, że analiza finansowa jednoznacznie wskazuje na niższe koszty jednostkowe generowane przez szkoły wiejskie w porównaniu do szkół w mieście – podkreśla zastępczyni burmistrza Dorota Grzeszczak.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją