Aktualności

  • 23-04-2021

Kasa w ratuszu czynna od 26 kwietnia

Od poniedziałku, 26 kwietnia br., kasa szprotawskiego ratusza wznawia pracę. Mieszkańcy zainteresowani dokonaniem płatności muszą pamiętać jednak o zachowaniu bezwzględnego reżimu sanitarnego. Przebywając w ratuszu należy mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce.
Płatności, zarówno gotówkowych jak i kartą płatniczą, z tytułu opłat skarbowych, gospodarowania odpadami komunalnymi, czy opłat i podatków lokalnych można dokonywać w dni robocze, w godzinach: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek – piątek 7.30 – 13.30.
 
W kasie można dokonywać również opłat na rzecz spółki Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja. Płatności tego typu realizowane są wyłącznie w formie gotówkowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją