Aktualności

  • 23-04-2021

Największa dotacja w historii województwa lubuskiego w zakresie likwidacji barier architektonicznych

Kolejny duży projekt z jeszcze większymi pieniędzmi uruchomiony zostanie dla Szprotawy. Blisko 2 mln złotych na kompleksową poprawę dostępności do obiektów dla osób z niepełnosprawnościami trafi do wszystkich gminnych placówek szkolnych.
Szczegóły przedsięwzięcia omówione i protokolarnie spisane zostały 21 kwietnia br. pomiędzy burmistrzem Mirosławem Gąsikiem a Zastępcą Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
 
- Wartość projektu inwestycyjnego oszacowana została na kwotę blisko 2 mln zł, z dofinansowaniem ze środków PFRON – wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik. – W ramach przedsięwzięcia infrastruktura obiektów szkolnych dostosowana zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do końca listopada tego roku wyremontowane zostaną wejścia do budynków, zmodernizowane zostaną sanitariaty i zamontowane schodołazy. Gruntownie wyremontowane zostaną również  istniejące drogi i place na terenach szkolnych.
Podsumowując powoli pierwsze 4 miesiące tego roku muszę podkreślić, że przystąpiliśmy do  realizacji naprawdę wielu ważnych zadań skierowanych na poprawę jakości życia mieszkańców. Planujemy je w taki sposób, aby nie zapominać o żadnej grupie społecznej. „Mieszkańcy zawsze na pierwszym miejscu!” – tak mówiłem odbierając w imieniu Szprotawian statuetkę Lubuskiego Włącznika za profesjonalne wsparcie osób wykluczonych. Nie były to puste słowa, rzucone na wiatr. Znajdują one poparcie w podejmowanych przedsięwzięciach. O Szprotawie mówi się coraz lepiej i coraz głośniej. Miedzy innymi dlatego, że bez kompleksów sięgamy po śmiałe inwestycje i otwarcie, spektakularnie pokazujemy, że nawet w małej gminie można wiele dobrego zrobić. Stąd też widać Szprotawę, a władze rządowe i samorządowe wyższego szczebla doceniają Szprotawian i dostrzegają w naszej gminie spory potencjał. Przed nami mieszkańcami stoi teraz zadanie wspierania rozwoju gminy, aby nikt z zewnątrz nie zwątpił w słuszność naszych działań. Dlatego bądźmy razem, bez sporów i kłótni, walcząc o lepszą przyszłość dla gminy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją