Aktualności

  • 27-04-2021

Modernizacja infrastruktury drogowej przy Chrobrego

Już wkrótce ruszy przebudowa drogi i parkingu przy ulicy Chrobrego w Szprotawie. Mocno zniszczona nawierzchnia z nierównościami i ubytkami utrudnia kierowcom bezpieczny przejazd i parkowanie pojazdów. Roboty wykonane zostaną przy współpracy Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej w Szprotawie, która zarządza częścią terenu.            
20 kwietnia br. podpisana została umowa z przedstawicielem  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Jałowcu na prowadzenie robót związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej. Spółdzielnia pokryje koszty modernizacji około 590 m2 terenu. Z gminnego budżetu sfinansowana zostanie przebudowa 1200 m2 powierzchni należącej do gminy.
 
- Roboty budowlane rozpoczną się w maju, a pod koniec lipca tego roku mieszkańcom bloków przy ulicy Chrobrego do dyspozycji oddane zostaną wyremontowane droga oraz parking. Na całej ich powierzchni położony zostanie nowy asfalt oraz wytyczone zostaną miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych – informuje o zakresie prac burmistrz Mirosław Gąsik. – Po raz kolejny możemy przekonać się, że zgodna współpraca przynosi wymierne korzyści. Efektem porozumienia ze spółdzielnią jest remont drogi i parkingu, na który mieszkańcy czekali od lat. Dziękuję Prezesowi Spółdzielni Panu Andrzejowi Stambulskiemu za partnerskie działanie w tym temacie. Moją ambicją jest jeszcze wyprowadzenie uciążliwego ruchu samochodów ciężarowych poza ulicę Chrobrego. Jak tylko petycja o budowę obwodnicy Szprotawy zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Premiera RP oraz GDDKiA mieszkańcy przyległych bloków zyskają ciszę, spokój, a przede wszystkim bezpieczeństwo przemieszczania się chociażby do punktów handlowych, zlokalizowanych po przeciwnej stronie drogi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją