Aktualności

  • 28-04-2021

CIĄG DALSZY W SPRAWIE O NARUSZANIE DOBREGO WIZERUNKU NASZYCH Mieszkańców i Gminy!

Informujemy, że w wykonaniu Apelu Rady Miejskiej w Szprotawie z 24 marca 2021 r. w sprawie podjęcia działań w zakresie ochrony dóbr osobistych osób publicznych i pracowników administracji samorządowej Gminy Szprotawa skierowano do Pani Ewy Gancarz wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Gminy Szprotawa i Radnych Rady Miejskiej w Szprotawie oraz do usunięcia z publicznie dostępnych miejsc w prasie i Internecie jakichkolwiek wypowiedzi naruszających dobra osobiste tych podmiotów, jak i złożenia oświadczeń prostujących nieprawdziwe i szkalujące wypowiedzi utrwalone i upublicznione w ramach programu „Alarm!”.Gmina Szprotawa oczekuje dobrowolnego wykonania przedmiotu wezwania, niemniej jednak na wypadek jego braku, zabezpieczono materiał dowodowy w sprawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją