Aktualności

 • 22-08-2016

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

25 i 26 sierpnia br. od godz. 12.00 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie.
KOMISJA GOSPODARKI – 25 SIERPNIA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 12.00
MIEJSCE POSIEDZENIA -  BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Ocena sytuacji związanej z funkcjonowaniem składowiska SITA w Szprotawie.
 2. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
  b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym;
  c) zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy;
  d) powołania Komisji Doraźnej celem opracowania planu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawy.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.  
KOMISJA ROLNICTWA – 25 SIERPNIA  2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 13.00
MIEJSCE POSIEDZENIA - BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA BUDŻETU– 25 SIERPNIA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 14.00
MIEJSCE POSIEDZENIA - BIURO OBSŁUGI RADY
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Szprotawy;
  b) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1086F relacji Szprotawa-Małomice” oraz „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 1059F w miejscowości Dzikowice”;
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.  
KOMISJA SPOŁECZNA– 26 SIERPNIA 2016 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 10.00
MIEJSCE POSIEDZENIA - BIURO OBSŁUGI RADY 
Tematem posiedzenia będzie: 
 1. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2016.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją