Aktualności

  • 22-08-2016

Poznajmy starościnę i starostę Dożynek Gminnych 2016

Podczas tegorocznego święta plonów, ważną rolę starościny i starosty pełnić będą Iwona Turek i Grzegorz Pazoła.  Zgodnie z tradycją, w kulminacyjnym momencie ceremoniału dożynkowego, przekażą bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów włodarzom naszej gminy.
Starościna dożynek - Pani Iwona Turek – od 2009 r. prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Siecieborzyce o powierzchni 11 ha użytków rolnych . Jednocześnie pomaga rodzicom w prowadzeniu ich gospodarstwa. Pani Iwona czynnie działa w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich, które współtworzy życie społeczno-kulturalne tej miejscowości. 
 
Starosta dożynek - Pan Grzegorz Pazoła - od 1998 r. prowadzi w miejscowości Szprotawa gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 30 ha użytków rolnych. W strukturze zasiewów dominują rzepak i zboża ozime. Jednocześnie posiadany park maszynowy pozwala na sprawne zarządzanie posiadanym gospodarstwem rolnym. Pan Grzegorz cieszy się dużym autorytetem w swoim środowisku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją