Aktualności

  • 26-08-2016

Komitet Rewitalizacji w mniejszym składzie

O rezygnacji z udziału w posiedzeniach i braku aktywnej pracy na rzecz Komitetu zdecydował jeden z przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa.
Komitet Rewitalizacji rozpoczął swoją pracę pod koniec lipca br. Ma on za zadanie współpracować z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie rewitalizacji Śródmieścia oraz pełnić rolę opiniodawczo-doradczą Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Od momentu powołania ma już za sobą dwa posiedzenia.
24 sierpnia br. Burmistrz Szprotawy Zarządzeniem Nr 0050/109/2016 wprowadził zmianę w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, którego skład osobowy wynosi dziewięć osób. Poniżej można zapoznać się z obecnym składem osobowym Komitetu Rewitalizacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją