Aktualności

  • 29-08-2016

Ogłoszenie o komisjach

30 sierpnia 2016 r., o godz. 14.45 w Biurze Obsługi Rady na posiedzeniu spotyka się Komisja Gospodarki.
Tematem posiedzenia będzie: 
  1. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją