Aktualności

  • 30-08-2016

Pozytywna weryfikacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przesłał do naszej gminy zawiadomienie o pozytywnej weryfikacji dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2020.
Gmina uzyskując pozytywną opinię, może teraz przystąpić do kolejnego etapu ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadania. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją