Aktualności

  • 12-10-2021

Prześlij uwagi do dokumentu

Szanowni Państwo, przestawiamy Strategię terytorialną Partnerstwa Razem dla rozwoju powiatu żagańskiego, opracowaną na podstawie Diagnozy, która prowadzona była na terenie Gmin objętych Partnerstwem na rzecz rozwoju Powiatu Żagańskiego.
 
 
Strategia opisuje dwa projekty strategiczne Partnerstwa, wskazane do realizacji we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego tworzących partnerstwo (gminy: Szprotawa, Małomice, Niegosławice, Powiat Żagański)
 
                                       1. Budowa systemu wsparcia dziennego i całodobowego osób starszych i niesamodzielnych,
                                       2. Synergia korzyści z wprowadzenia pakietu turystyczno-kulturalnego.
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią i opisanymi w niej na stronach 39-52 projektami strategicznymi oraz przesyłania swoich uwag do dokumentu do 28 października br., na adres e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją