Aktualności

  • 28-10-2021

Oba brzegi rzeki zostały spięte! Kładka na łopacie turbiny wiatrowej. Pierwsza taka w Polsce!

Już wkrótce do użytku oddana zostanie długo wyczekiwana kładka na rzece Szprotawa ułatwiająca komunikację pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Chrobrego.
 
21 października br. nad rzeką Szprotawa postawiona została kładka, która udogodni komunikację pieszą i rowerową pomiędzy wschodnią i północną częścią miasta. W tym dniu burmistrz Mirosław Gąsik oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Szprotawie, w tym Komisji Gospodarki wizytowali teren oceniając poprawność realizowanego zadania.
 
- Koncepcja i założenia projektowe kładki, wykonanej z wykorzystaniem łopaty turbiny wiatrowej, powstały przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej. Pomysłodawcą projektu jest Pan Andrzej Adamcio właściciel firmy Anmet, zajmującej się recyklingiem metali i materiałów kompozytowych, w szczególności wyeksploatowanych śmigieł turbin wiatrowych, które do tej pory trudno było poddać recyklingowi – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. - Za swoją innowacyjną działalność Anmet został tegorocznym laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej. Tym bardziej cieszy fakt, że konstrukcja jako pionierska forma pojawi się właśnie w Szprotawie.
 
Aktualnie Wykonawca przystąpił do prac wykończeniowych, w tym do instalacji oświetlenia LED zasilanego z paneli fotowoltaicznych.
 
Realizacja szerokozakresowego przedsięwzięcia, obejmującego dodatkowo budowę ciągu rowerowo-pieszego oraz mini bulwaru nadrzecznego od kładki w górę rzeki Szprotawa do skweru przy Kościuszki, możliwa jest dzięki środkom pomocowym otrzymanym z budżetu Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość zadania to kwota 250 tys. zł, z czego 80 tys. zł to dofinansowanie w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna”. Za wsparcie naszej gminy dziękuję Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją