Aktualności

  • 29-10-2021

Czas na omówienie przyszłorocznego budżetu dla NGO

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, na spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej (III piętro), 3 listopada br., początek godz. 13.30.
- Podczas spotkania omówione zostaną projekty dwóch uchwał, które będą obowiązywać w naszej gminie w 2022 roku: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oba programy wyznaczą ramy przyszłorocznej współpracy samorządu szprotawskiego z sektorem pozarządowym, a zwłaszcza wskażą środki na realizację działań, o które wnioskować będą organizacje i inne podmioty. Dlatego tak ważna jest dla nas każda opinia, która pozwala lepiej wypracować to współdziałanie - podkreśla burmistrz.
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki UM w Szprotawie, tel. 68 376 07 72 lub 68 376 11 25.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją