Aktualności

  • 05-11-2021

Nowoczesny sprzęt multimedialny dla szprotawskich szkół

26 października br. gminne placówki oświatowe, na podstawie umowy podpisanej z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, otrzymały 84 tys. zł dotacji celowej na zakup pomocy naukowych w ramach ministerialnego programu „Aktywna tablica”. Wkład własny gminy – 21 tys. zł. 
- Z tegorocznej edycji rządowego programu skorzystają szkoły podstawowe nr 1 w Szprotawie i  w Wiechlicach oraz od niedawna prowadzone przez naszą gminę Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Nowoczesny sprzęt trafi do placówek, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.
 
W skład pomocy dydaktycznych wejdą urządzenia z programami wspomagającymi leczenie zaburzeń takich jak autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, dysleksji, dyskalkulii, czy dysortografii. Będzie to również sprzęt ułatwiający naukę języków obcych.
 
W planach mamy złożenie wniosków o dofinansowanie bibliotek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
 
Stawiamy na intensywne i ekspansywne pozyskiwanie dostępnych środków pomocowych w obszarze edukacji, dzięki którym szkoły w mniejszych miejscowościach, jak właśnie Szprotawa, w niczym nie będę ustępować placówkom z dużych miast. Dzięki tego typu zakupom i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań aktywnie rozwijamy również kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli oraz proces cyfryzacji naszych szkół.
 
Przedsięwzięcie uzyskało dotację z rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją